Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint

A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy rögzítse a Fotóstop Kft ( Kaposvár Dsida Jenő u. 1. Adószám: 14281567-2-14 , Cégjegyzékszám Cg. 14-09-308044, Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága) által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket és a Kft adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció nem szükséges.

A kezelt személyes adatok köre

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához szükséges adatok.

Rendelés, regisztráció

Rendelés vagy regisztráció során az érintettnek kötelezően a következő személyes adatokat kell megadni:

Felhasználónév, saját e-mail cím, jelszó, számlázási cím ( számlázási név, irányítószám, település utcanév házszám)

szállítási cím ( szállítási név, irányítószám, település utcanév házszám)

telefonszám

Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: A felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor és kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói adatokkal - a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével- össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a szolgáltató fér hozzá.

Cookie

A weboldalunkon történő látogatások során egy vagy több cookie-t ( egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt) küld a szolgáltató a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. ezek a cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a a felhasználó részére külső szolgáltatók (pl: Google) partnereinek internetes weboldalán. A Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. Az Adpilot rendszere által megjelenített személyre szabott hirdetésekről itt tud leiratkozni (http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out). A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni a személyre szabott ajánlataink. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a fotostop.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára. Oldalaink minőségének javítása érdekében a Google Analytics és Google AdWords rendszerek segítségével is nyomon követjük oldalaink felhasználási szokásait, mely szolgáltatások csak statisztikai adatokat biztosítanak, és nem nyújtanak semmilyen információt a látogatóink kilétét illetően.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti cookie: a látogatás után automatikusan törlődnek

Ezek a cookiek arra szolgálnak, hogy a honlapunk hatékonyabban és biztonságosabban működjön, szükségesek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói és alkalmazásai megfelelően működjenek.

Állandó cookie: A jobb felhasználói élmény érdekében állandó cookie-kat is használunk. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookiie file-jában. A tárolás időtartama a használt böngésző beállításaitól függ.

Jelszóval védett munkamenetekhez használt cookie-k

Bevásárlókosárhoz szükséges cookie

Biztonsági cookie

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást adni. Elérhetőségük: http://www.google.com/analytics

Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arról, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat vagy hogyan adjon utasítást a böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

- Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az info.tv.-ben meghatározott módon, az üzletünkben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának a számát a számlákon rögzítse. Az info.tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. A törvény rendelkezései értelmében a vásárló kérheti a szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

- Hírlevéllel, személyre szabott hírlevéllel, kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.fotostop.hu oldalon személyre szabott hírlevél feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével a feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében az alábbi adatait adja át kezelésre a Fotóstop Kft-nek:

Név, E-mail cím, Telefonszám, Cím, Vásárlási szokások, Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások, Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.


Webáruház tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:

FOTÓSTOP Kft.
----------------------------------------------------
Székhely és postacím: 7400 Kaposvár Dsida Jenő u. 1.
Cégjegyzékszám: 14-09-308044
Adószám: 14281567-2-14

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-56890/2012

Ügyfélszolgálat H-P: 9.00-17.30 Sz: 9.00-12.00

Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: +36 82 510-403


Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza "FOTÓSTOP Kft."-t adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.

A vásárlás során megadott adatokat a "FOTÓSTOP Kft."-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.

Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

Az adatkezelés időtartama

- A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

- A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével amelyet automatikusan felülír- a naplózás időpontjától számított hat hónapig tárolja.

- A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályok) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházunkban történt regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

- Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

- Az adatokat elsődlegesen a Fotóstop Kft alkalmazottai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át.

- Az informatikai rendszerünk üzemelltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Fotóstop Kft adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatfeldolgozók megnevezése:

DPD Hungária Kft 1158 Budapest Késmárk u. 14/b   Futárszolgálati tevékenység

Whitecomp Informatikai Kft 6033 Városföld, Jókai u. 3. vállalatirányítási rendszer és számlázás üzemeltetője

Online Comparison Shopping Kft 1074 Budapest Rákóczi út 70-72 Árösszehasonlító tevékenység

Adó & Számvitel Kft. 7400 Kaposvár, Damjanich u. 6/b.     könyvelési és könyvvizsgáló tevékenység

OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30 32.)   bankkártyás fizetés üzemeltetője

Az adatkezelésben érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

-  Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Fotóstop Kft által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

-  Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését kérni. Egyes adatait a weboldalon maga helyesbítheti egyéb esetekben pedig cégünk a kérelem beérkezésének időpontjától számított három munkanapon belül törli az adatokat, kivéve ha azok megőrzésére egyéb jogszabály nem kötelezi.

- Az érintett kérheti továbbá adatai zárolását ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

- A Fotóstop Kft az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

- Az érintett a jogai az alábbi elérhetőségünkön gyakorolhatja:

Fotóstop Kft 7400 Kaposvár Fő u. 18.

- Ha a Fotóstop Kft az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait. Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. A Fotóstop Kft a tiltakozást a kérelem benyújtását követő 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

- Az érintett az Info.tv valamint a Polgári törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C web: www.naih.hu) fordulhat vagy a bíróság előtt érvényesítheti a jogait.

Hírlevél, személyre szabott hírlevél

- A Fotóstop Kft kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

- Az e-mail címek kezelése elsősorban az érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

- A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hírdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Fotóstop Kft csak az érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Hírlevél esetében a Fotóstop kft mindaddig kezeli az érintett hírlevélre feliratkozáskor megadott adatait, ameddig az érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található "Leiratkozás" gombra kattintva, vagy egyéb úton (postai vagy e-mail) nem kéri levételét a feliratkozók listájából. A regisztrált felhasználók a személyes oldalukra belépve is bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről.


Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bíróság (KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK Kaposvári Járásbírósága) előtt érvényesítheti.


2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését ténylegesen a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.  végzi (Székhely cím: 1144 - Budapest, Ormánság u. 4. Adószám: 14571332-2-42 / HU14571332; Ügyfélszolgálat - Levelezési címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.  Telefonszáma: +36 1 789 2 789, Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.

Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.

A felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30 32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.  Az  adattovábbítás  célja:  a  felhasználók  részére  történő  ügyfélszolgálati  segítségnyújtás,  a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett
fraud monitoring.”


Jogforrások hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.254495
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.262814


Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2018.05.22-től

Kategóriák

Fényképezőgépek Objektívek és tartozékaik INSTANT - INSTAX FOTÓZÁS VLOGGER eszközök Távcsövek és Teleszkópok Energiaellátás Világítás Adathordozók Táskák, tokok, hátizsákok Állványok és fejek Tisztítás, védelem Képkeretek és Fotóalbumok Multimédia Fotós könyvek, szoftverek és ajándékok Fotópapírok és vegyszerek AKCIÓS TERMÉKEK Használt termékek Lakás dekor

Híreink

Új Nikon utazózoom a Z rendszerhez: 28-400mm VR

2024. március 27-én a Nikon bejelentette új Z sorozatú zoomobjektívjét – a......

Válts most Nikon Full frame fényképezőgépre és válassz hozzá egy jó objektívet akár 240000Ft kedvezménnyel!

Vásárolj egy Nikon Z 5 vagy Nikon Z 6 II vagy Nikon Z f full frame milc vázat vagy kitet, és válassz hozzá egy vagy több kitűnő Nikon Z......

Megérkezett az új full frame Nikon MILC: Nikon Z f

A Nikon 2023 szeptember 20-án bejelentette a legújabb teljes képkockás, FX-formátumú tükör nélküli fényképezőgépét, amelyben az......

Felhasználók

Oldalainkat 183 vendég böngészi