Vásárlói tájékoztató

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink.
Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.

Kereskedő és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

Vásárló részére a megrendelt termékeket csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt.

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.

Kereskedő nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Kereskedő kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.

A megrendelést Kereskedő a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Kereskedőt a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (Email: 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; Telefon: +36 82 510-403; Levelezési cím: Fotóstop Kft. 7400 Kaposvár Fő u. 18.) rendelkezésére áll.


I. FEJEZET: ÁSZF

JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL 
a 45/2014(II.26.) "a Kereskedő és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"
szóló Kormányrendelet szerint


A)

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Kereskedő látja el:

FOTÓSTOP Kft.
----------------------------------------------------
Székhely és postacím: 7400 Kaposvár Dsida Jenő u. 1.
Cégjegyzékszám: 14-09-308044
Adószám: 14281567-2-14

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-56890/2012

Ügyfélszolgálat H-P: 9.00-17.00 Sz: 10.00-12.00

Személyes ügyfélfogadás boltunkban: Kaposvár, Fő u. 18.

Email: 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: +36 82 510-403 


B)

Kereskedő fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08).

Kereskedő a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít (nem szolgáltatásokat). 
A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk H) pontja ad bővebb tájékoztatást.

Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Kereskedő és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.

Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül.

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek árából és a szállítási valamint utánvét esetén az utánvételi díjból tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Kereskedővel. A kötelem keletkezéséről a Kereskedő emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

Vásárlóink - a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához - számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.


C)

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését ténylegesen a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.  végzi (Székhely cím: 1144 - Budapest, Ormánság u. 4. Adószám: 14571332-2-42 / HU14571332; Ügyfélszolgálat - Levelezési címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.  Telefonszáma: +36 1 789 2 789, Email: 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).


D)

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.

Kereskedő köteles személyes átvételre biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Kereskedő köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Kereskedő által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Kereskedő által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben a szállító részére, illetve előzetesen banki átutalással megfizetni.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Kereskedő tulajdonában marad.


A csomagokat személyesen is átveheti, de a legkényelmesebb, ha futárszolgálat szállítja ki.

Kérjük, a regisztrációnál vagy a megrendelésnél adjon meg telefonszámot, így a futár könnyebben tud egyeztetni Önnel.

Szállítási idő: Kb. 48-72 óra

Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, másnap átadja a futárszolgálatnak, aki általában a következő munkanap kikézbesíti azt a megrendelőnek. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról E-mailben értesítjük. A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is.

Bruttó 100.000,-Ft értékű megrendelés felett a kiszállítást díjmentesen vállaljuk.

Figyelem! A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről.

Kérjük, hogy csak abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket készpénzes (utánvétes) fizetésre, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a szállítónak.

A szállítási költség a vásárlót terheli.

A szállítási díjért utánvét esetén minden esetben 2390,-Ft-ot kérünk 100.000,-Ft alatti utánvétes rendelés esetén. Előreutalás/kártyás fizetés esetén 1890,-Ft a szállítási költség szintén minden esetben. 100.000,-Ft feletti rendelés esetén ingyenes a szállítás.  A különböző futárszolgálatok szállítási díjának esetleges felárát átvállaljuk. 

ÁRUÁTVÉTELI LEHETŐSÉGEK:

1./ Személyes átvétel

A megrendelt termékeket a megrendelési folyamat során egyeztetett boltunkban is átveheti:

- Fotóstop (Kaposvár, Fő u. 18).

Ez esetben természetesen nincs "szállítási díj". A személyesen átvett termékek esetében készpénzes és bankkártyás fizetési mód is rendelkezésre áll.


2./ DPD Futárszolgálat

- utánvéttel bruttó 2390 forint; 
- előre utalás és rendeléskori bankkártyás fizetés esetén bruttó 1890 forint.


-100.000,-Ft feletti rendelés esetén ingyenes a szállítás.


A szállítási díjak csak Magyarország területére érvényesek.

GLS General Logistics Systems

Hungary Csomag - Logisztikai Kft.
GLS Európa u. 2.
2351 Alsónémedi
Magyarország
www.gls-hungary.com; www.glsconnect.hu


DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B., Cg.01-09-888141)

Levélcíme: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B
Kék száma: 06-40 / 100 – 373
Közvetlen telefonszáma: (06 - 1) 501 – 6204
Fax: (06 - 1) 501 – 6214
E-mail: 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
WEB oldal: www.dpd.hu
DPD központi telefonszáma: (06 - 1) 501 – 6200

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Postai kormányrendelet) értelmében 2024. március 28-tól az általunk értékesített áruk kézbesítéséhez fel kell ajánlanunk vásárlóink számára a Magyar Posta ZRT által biztosított szállítói szolgáltatásokat, melynek az árai a következőek:

Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.

Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.

Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.

Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

A fentieken kívül a postai szolgáltatást kérők számára 1500Ft logisztikai költség kerül felszámításra.

Amennyiben a postai szállítást szeretné, kérjük megrendeléskor a megjegyzés rovatban jelezze, és ennek megfelelően módosítjuk a szállítási költségeket.


E)

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

A vételár a termék adatlapon, a kiválasztott termék megadott jellemzővel meghatározott feltüntetett ár, vagyis az adott árucikk bruttó (Áfa-t is tartalmazó) vételára, amely a szállítási díjat nem tartalmazza.

Kereskedő fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

Fizetési lehetőségek:

1. Az utánvétes szállítás esetén a számla kiegyenlítése utánvéttel történik. Az utánvét választásakor a futár kézbesítőjének kell kifizetni a szállítási költségekkel terhelt vételárat, készpénzben, vagy bankkártyával. Kérjük vegye figyelembe, hogy a futárnál 300.000Ft-os összeghatártól csak bankkártyás fizetésre van lehetőség.

2. Személyes átvétel: boltjainkban, nyitvatartási időben lehet átvenni a csomagot. 

Az üzletben készpénzes és bankkártyás fizetési módra is van lehetőség.

3. Előre utalással

A megrendelés leegyeztetésekor e-mailben munkatársunk elküldi Önnek bankszámlaszámunkra, és a befizetést követően a csomagot a befizetésről szóló számlával együtt elindítjuk Önnek.

4. Bankkártya-elfogadás a OTP Mobil Szolgáltató Kft segítségével

A fizetési folyamat során a vásárló átirányításra kerül a OTP Mobil Szolgáltató Kft weboldalára, ahol a bankkártya-adatokat és a kártya-tulajdonos nevét a OTP Mobil Szolgáltató Kft elkéri, és mint adatkezelő kezeli. Ezek az adatok zárt rendszerben történnek egyeztetésre a kártyakibocsátó bankkal. A tranzakciót követően (sikere esetén a vásárlásról, más esetben az elutasításról annak indokával együtt) a Vásárló és a Kereskedő is azonnali tájékoztatás kap email bizonylat formájában.

A "OTP Mobil Szolgáltató Kft." mint Adatkezelő cégadatai:

Üzemeltető:                                                       OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely:                                                            1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Ügyfélszolgálat:                                                
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
+36 1/20/30/70 3-666-611
Cégjegyzékszám:                                              01-09-174466
Nyilvántartó hatóság:                                     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:                                                            24386106-2-43
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító:     NAIH-77549/2014
Tárhelyszolgáltató:                                          OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u 16.


Bankkártyás fizetési tájékoztató itt érhető el: 
http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf


F)

A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Kereskedő ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36 82 510-403.

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).


G)

Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.


MEGRENDELÉS EMAILEN ÉS TELEFONON

Lehetőség van rendelést leadni a webáruházi rendszer helyett az 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címre küldött elektronikus levél formájában, mely levélben feltüntette a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat: a megrendelő pontos neve, számlacíme, a csomagküldés pontos címe (utca, házszám, város és irányítószám), egy telefonszám, a futárszolgálattal való kapcsolattartás céljából, ezért a telefonszám megléte különösen fontos.

Rendelését a következő telefonszámon is leadhatja: +36 82 510-403. Munkaidőben 9-17.30 óra között felvesszük a rendelést és a 2001:CVIII 6.§ előírása szerint 48 órán belül emailben (írásban) visszaigazoljuk.


WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ

Webáruházunkban regisztráció nélkül is vásárolhat. A regisztráció viszont kényelmesebb és hasznos abban, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során Önnek a szállítási és számlázási adatait újra begépelnie.

A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, azonban fontos, hogy a szállítási címen legyen valaki, aki átveszi a küldeményt.

A Kereskedőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Kereskedőt a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Kereskedőnak felróható okból hozzáférhetővé válik.


A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A webárház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar.


MEGRENDELÉS

A megrendelés összeállítása

Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak.

A megvásárolható termékek mellett található a "Kosárba" gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg a terméket, csak betette a kosárba. Jobboldalt mindig megjelenik és frissül a vásárlói kosár aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.


A megrendelés elküldése

A "KOSÁR" funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási és a szállítási címet rögzíteni.

Továbblépve összesítőben, a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket, szállítási költséget és a fizetendő összeget. A fizetendő összeg minden költséget tartalmaz. Itt lehet megjegyzést adni a rendeléshez (ami a futár munkáját is segíti).

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.

Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a választott szállítási és fizetési módot ellenőrizte, görgessen lejjebb. 

Jelölje be a "Szolgáltatási feltételek elfogadása" négyzetet (itt a linkre kattintva jelen ÁSZF újra betöltődik és olvashatja), és kattintson az "Indulás a pénztárhoz" gombra. Ezzel az esetlegesen javítandó adatbeviteli hibák javításra kerülnek, az új adatok mentésre kerülnek.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a "Pénztár" gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

A mentés után a "Megrendelés megerősítése" gombbal tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát véglegesíteni.

A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.


MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Kereskedő megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Kereskedőhöz. 

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét - mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Kereskedő az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Kereskedő általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Kereskedő a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ezügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Kereskedő felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.


MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga).

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben - ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, vagy a gyártó leállította a gyártását, importőr a beszállítását. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor. 


VÉTELÁR

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza.
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Amennyiben megrendeléséből valamely termék belátható időn belül nincsen raktáron, arról tájékoztatjuk és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag küldjük ki esetileg díjmentes szállítással, a megadott szállítási címre. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni a leegyeztetett fizetési móddal.


TERMÉKLEÍRÁSOK

A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Néhány esetben viszont a jobb átláthatóság miatt olyan kép is megtalálható az adott termékhez, ami illusztráció.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.


JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállítás költségén felül a csomagolásra (mint tevékenységre) nem számítunk fel külön díjat.


GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Minden termékünkre garanciát vállalunk! Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk.

A termékek szakszerűtlen szereléséből eredő hibák javítására vagy cserére nem vagyunk kötelezhetőek!

A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti.
Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja.

A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. mellékelete tartalmazza (görgessen a tájékoztató anyagunk Z. pontja utáni szakaszhoz).


RENDELÉSEK LEZÁRÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁS:

2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt a 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  email címen vagy a +36 (82) 510-403 telefonszámon.

2001:CVIII 6.§(2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.

A szállításról tájékoztatónk D) pontja ad részletes útmutatást.

A szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomagban találja meg.


Kérjük, hogy átvétel előtt a csomag és a termék(ek) sérülésmentes állapotát ellenőrizni szíveskedjen, amennyiben a csomagoláson vagy a termékeken bármilyen fizikai sérülést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítást végző futárral!


Kellemes vásárlást kívánunk!


H)
A  Fogyasztó a megrendelés beküldése pillanatától kezdődően (tehát akár a termék átvétele előtt), legfeljebb a termék átvétele után 14 naptári napon belül, Korm.r. 4.§.9. szerint a(z) 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  címre küldött email nyilatkozattal állhat el.

Elállási nyilatkozatminta:

----
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
........................................................
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

Bankszámlaszáma:
Kelt
----


ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

Az elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható. (45/2014 Korm. Rendelet 20. § ) Elállásra vonatkozó igényét e-mailben (
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) vagy személyesen irodánkban (illetve postai úton oda küldött nyilatkozattal postacím: 7400 Kaposvár Fő u. 18.) jelentheti be. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

FIGYELEM!

Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Kereskedőt sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

Ebbe a körbe tartozik a fotószolgáltatás.

d) Ha a fogyasztó megrendeléskor nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltségeket a vállalkozás nem köteles megtéríteni. (45/2014 Korm. rendelet 23§) 

f) Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.


VISSZAVÉTEL

a)

A termékeket 14 napon belül történő elállás esetén vesszük vissza. Az elállási határidő szolgáltatás esetén szerződéskötéskor, egyéb esetben a termék átvételekor kezdődik. A terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a szolgáltatónak. Elállás esetén a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik.

45/2014(II.26)Korm.r. 25.§ szerint az elállási jog gyakorlásával visszaküldött olyan termék esetén, amelyet a vásárló "a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó" mértékben használt, és ezen használat során a fogyasztó a termék minősége vagy működési paraméterei vagy külleme feltűnően látható, mérhető és bizonyítható mértékben sérült, úgy a fogyasztó azért értékcsökkenéssel felel (tehát nem követelheti vissza a termék újszerű állapotban érvényes fogyasztói árát, csak a sérülés arányában kalkulált rész-összeget).


b)

Már kiszállított, de hibás teljesítésű (hibás összeállítású, vagy a szállítás során elromlott) tételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Kereskedő a visszaszállítását vállalja (Korm.r.24.§).

Abban az esetben, ha a visszaküldött terméke(ke)t a Vásárló láthatólag kibontotta csomagolásából, és nem sikerült tisztázni a reklamáció okát, Kereskedő nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a Vásárló költségére.


DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA:

Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor, lehetőség szerint a mindenkori készpénzkészlet függvényében azonnal visszafizetjük. Amennyiben szállítószolgálattal küldi vissza a terméket, akkor az elállás email formájában történő (írásbeli) bejelentését követő legkésőbb 14. naptári napra visszautaljuk az összeget a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.

I)

2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni. 

Panaszát e-mailben ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) vagy személyesen irodánkban, illetve postai úton oda küldött nyilatkozattal ( postacím: 7400 Kaposvár Fő u. 18.) jelentheti be.

Panaszügyintézés a Fotostop kft-nél: Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogainak megsértését észleli a Fotostop Kft eljárásával kapcsolatban, jogosult panasszal élni a Fotostop Kft ügyfélszolgálatánál. E-mail-ben panasz tehető az  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címen, telefonon a 06-82-510403 telefonszámon. Az írásban tett panaszt a Fotostop Kft annak beérkezését követően 30 napon belül érdemben, írásban megválaszolja, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket. A Fotostop Kft a panaszos részére az érdemi válaszhoz mellékelve megküldi a panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát is.

Hatósághoz fordulás lehetősége: A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben 2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK Kaposvári Járásbírósága. A hivatalok elérhetőségeiről a https://kormanyhivatalok.hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Békéltető testületi eljárás lehetősége: Amennyiben az Fotostop Kft és a fogyasztónak minősülő Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Fotostop kft-vel történő egyeztetés során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulni és kezdeményezheti a Testület eljárását. A Fotostop Kft a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testület előtti eljárást és együttműködési kötelezettség terheli az eljárásban.

A Fotostop kft a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Gőbölös Réka

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

További Békéltető Testületek:

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 376.

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

3. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

4. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Péter Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

5. Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Csapó Csilla

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

6. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

7.Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

8. Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Nadrai Géza

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.    

Bírósághoz fordulás joga: A Megrendelő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Fotostop kft azt javasolja vásárlóinak, hogy a helyzet megoldása érdekében először velünk lépjenek kapcsolatba.

EU-vitarendezési platform: 

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  .

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁ-s számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.

J)

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv. 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.254495
2011:CXII Infotv. 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.262814
2013:V Ptk. 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298
45/2014(II.26) Korm.r. 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
19/2014(IV.29) NGM.r. 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277

Kapcsolódó jogszabályok:

* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.


Z)
Záradék

a) 2014.06.14 előtt kötött fogyasztói szerződések (megrendelések) esetére jelen vásárlói tájékoztatót tartalmában, a 17/1999.(II.5) Korm.r.-tel összhangban kell értelmezni.

b) A Kereskedő bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

c) Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Kereskedő email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.I. FEJETET 1.sz. melléklete


A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója

1. Kellékszavatosság

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.

- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A hibát a vállalkozás költségére nem javíthatja ki illetve mással sem javíttathatja ki azt.

–Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a FOTÓSTOP Kft., mint "vállalkozás" nyújtotta. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)

- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
- Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban "az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról" szóló 151/2003.(IX.22.) Korm.r. tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt, új (nem használt) termékekre vonatkozik. A jótállás alapján járó fogyasztói jogok érvényesítési ideje:

A megváltozott  jogszabályok következtében 2024. 05.08-tól a jótállási idők a következőképpen változnak:

10.000Ft-ot elérő és 250.000Ft-ot meg nem haladó termékek esetén: 2 év

250.000Ft-ot meghaladó termékek esetén: 3 év

Jelen weboldalunkon vásárolható termékek nem mindegyike tartozik ezen Kormányrendelet tárgyi hatálya alá.

Kereskedő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást biztosít.

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja. Kereskedő a termékhez mellékelt jótállási jegyet kiszállításkor érvényesíti.

Az olyan fődarabok és tartozékok meghibásodására, melyek nem tartoznak a Korm.rendelt hatálya alá, a Kereskedő csak akkor tud jótállást vállalni, ha a termék gyártója eleve jótállást biztosít, a jótállási jegyen jelölt időtartamra. 
Csere esetén a cserélt berendezés tekintetében, a csere időpontjától indul az újabb jótállási időszak.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Javítási, cserélési és visszafizetési szabályok
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk kijavítására 30 napon belül nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.
A fentiek esetében, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
A fenti szabályok nem vonatkoznak a következőkre: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, motoros vízi jármű.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás/annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.


Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2024.04.09-től.


II. FEJEZET

Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint

A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy rögzítse a Fotóstop Kft ( Kaposvár Dsida Jenő u. 1. Adószám: 14281567-2-14 , Cégjegyzékszám Cg. 14-09-308044, Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága) által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket és a Kft adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció nem szükséges.

A kezelt személyes adatok köre

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához szükséges adatok.

Rendelés, regisztráció

Rendelés vagy regisztráció során az érintettnek kötelezően a következő személyes adatokat kell megadni:

Felhasználónév, saját e-mail cím, jelszó, számlázási cím ( számlázási név, irányítószám, település utcanév házszám)

szállítási cím (szállítási név, irányítószám, település utcanév házszám)

telefonszám

Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: A felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor és kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói adatokkal - a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével- össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a szolgáltató fér hozzá.

Cookie

A weboldalunkon történő látogatások során egy vagy több cookie-t (egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt) küld a szolgáltató a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. ezek a cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a a felhasználó részére külső szolgáltatók (pl: Google) partnereinek internetes weboldalán. A Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. Az Adpilot rendszere által megjelenített személyre szabott hirdetésekről itt tud leiratkozni (http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out). A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni a személyre szabott ajánlataink. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a fotostop.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára. Oldalaink minőségének javítása érdekében a Google Analytics és Google AdWords rendszerek segítségével is nyomon követjük oldalaink felhasználási szokásait, mely szolgáltatások csak statisztikai adatokat biztosítanak, és nem nyújtanak semmilyen információt a látogatóink kilétét illetően.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti cookie: a látogatás után automatikusan törlődnek

Ezek a cookiek arra szolgálnak, hogy a honlapunk hatékonyabban és biztonságosabban működjön, szükségesek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói és alkalmazásai megfelelően működjenek.

Állandó cookie: A jobb felhasználói élmény érdekében állandó cookie-kat is használunk. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookiie file-jában. A tárolás időtartama a használt böngésző beállításaitól függ.

Jelszóval védett munkamenetekhez használt cookie-k

Bevásárlókosárhoz szükséges cookie

Biztonsági cookie

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást adni. Elérhetőségük: http://www.google.com/analytics

Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arról, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat vagy hogyan adjon utasítást a böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

-  Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az info.tv.-ben meghatározott módon, az üzletünkben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának a számát a számlákon rögzítse. Az info.tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. A törvény rendelkezései értelmében a vásárló kérheti a szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

- Hírlevéllel, személyre szabott hírlevéllel, kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.fotostop.hu oldalon személyre szabott hírlevél feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével a feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében az alábbi adatait adja át kezelésre a Fotóstop Kft-nek:

Név, E-mail cím, Telefonszám, Cím, Vásárlási szokások, Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások, Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.


Webáruház tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:

FOTÓSTOP Kft.
----------------------------------------------------
Székhely és postacím: 7400 Kaposvár Dsida Jenő u. 1.
Cégjegyzékszám: 14-09-308044
Adószám: 14281567-2-14

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-56890/2012

Ügyfélszolgálat H-P: 9.00-17.30 Sz: 9.00-12.00

Email: 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: +36 82 510-403


Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza "FOTÓSTOP Kft."-t adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.

A vásárlás során megadott adatokat a "FOTÓSTOP Kft."-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.

Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

Az adatkezelés időtartama

- A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

- A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével amelyet automatikusan felülír- a naplózás időpontjától számított hat hónapig tárolja.

- A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályok) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházunkban történt regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

- Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

- Az adatokat elsődlegesen a Fotóstop Kft alkalmazottai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át.

- Az informatikai rendszerünk üzemelltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Fotóstop Kft adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatfeldolgozók megnevezése:

DPD Hungária Kft 1158 Budapest Késmárk u. 14/b   Futárszolgálati tevékenység

Whitecomp Informatikai Kft 6033 Városföld, Jókai u. 3. vállalatirányítási rendszer és számlázás üzemeltetője

Online Comparison Shopping Kft 1074 Budapest Rákóczi út 70-72 Árösszehasonlító tevékenység

Adó & Számvitel Kft. 7400 Kaposvár, Damjanich u. 6/b.     könyvelési és könyvvizsgáló tevékenység

OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30 32.)   bankkártyás fizetés üzemeltetője

Az adatkezelésben érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

-  Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Fotóstop Kft által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

-  Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését kérni. Egyes adatait a weboldalon maga helyesbítheti egyéb esetekben pedig cégünk a kérelem beérkezésének időpontjától számított három munkanapon belül törli az adatokat, kivéve ha azok megőrzésére egyéb jogszabály nem kötelezi.

- Az érintett kérheti továbbá adatai zárolását ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

- A Fotóstop Kft az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

- Az érintett a jogai az alábbi elérhetőségünkön gyakorolhatja:

Fotóstop Kft 7400 Kaposvár Fő u. 18.

- Ha a Fotóstop Kft az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait. Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. A Fotóstop Kft a tiltakozást a kérelem benyújtását követő 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

- Az érintett az Info.tv valamint a Polgári törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C web: www.naih.hu) fordulhat vagy a bíróság előtt érvényesítheti a jogait.

Hírlevél, személyre szabott hírlevél

- A Fotóstop Kft kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

- Az e-mail címek kezelése elsősorban az érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

- A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Fotóstop Kft csak az érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Hírlevél esetében a Fotóstop kft mindaddig kezeli az érintett hírlevélre feliratkozáskor megadott adatait, ameddig az érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található "Leiratkozás" gombra kattintva, vagy egyéb úton (postai vagy e-mail) nem kéri levételét a feliratkozók listájából. A regisztrált felhasználók a személyes oldalukra belépve is bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről.


Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bíróság (KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK Kaposvári Járásbírósága) előtt érvényesítheti.


2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését ténylegesen a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.  végzi (Székhely cím: 1144 - Budapest, Ormánság u. 4. Adószám: 14571332-2-42 / HU14571332; Ügyfélszolgálat - Levelezési címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.  Telefonszáma: +36 1 789 2 789, Email: 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.

Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.

A felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30 32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.  Az  adattovábbítás  célja:  a  felhasználók  részére  történő  ügyfélszolgálati  segítségnyújtás,  a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett
fraud monitoring.”


Jogforrások hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv. 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.254495
2011:CXII Infotv. 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.262814


Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2024.04.09-től

Kategóriák

Fényképezőgépek Objektívek és tartozékaik INSTANT - INSTAX FOTÓZÁS VLOGGER eszközök Távcsövek és Teleszkópok Energiaellátás Világítás Adathordozók Táskák, tokok, hátizsákok Állványok és fejek Tisztítás, védelem Képkeretek és Fotóalbumok Multimédia Fotós könyvek, szoftverek és ajándékok Fotópapírok és vegyszerek AKCIÓS TERMÉKEK Használt termékek Lakás dekor

Híreink

Akár 240000Ft kedvezmény, indul a Nikon nyári akciója!

  2024 május 10-én indul a Nikon sok-sok népszerű terméket érintő akciója. Az akciós időszakban webáruházunkban már a......

Új Nikon utazózoom a Z rendszerhez: 28-400mm VR

2024. március 27-én a Nikon bejelentette új Z sorozatú zoomobjektívjét – a......

Megérkezett az új full frame Nikon MILC: Nikon Z f

A Nikon 2023 szeptember 20-án bejelentette a legújabb teljes képkockás, FX-formátumú tükör nélküli fényképezőgépét, amelyben az......

Felhasználók

Oldalainkat 166 vendég böngészi